كربلا كعبه‏عشق است و من اندر احرام

شد درين قبله عشاق، دو تا تقصيرم

 

دست من خورد به‏آبى كه نصيب تو نشد

چشم من داد از آن آب روان تصويرم

 

بايد اين ديده و اين دست دهم قربانى

تا كه تكميل شود حج من و تقديرم

 

زين جهت دست به‏پاى تو فشاندم بر خاك

تا كنم ديده خدا، چشم به راه تيرم

 


دسته ها :
يکشنبه بیست و هشتم 5 1386
X