« ميشل عون » رئيس حزب آزاد ملي لبنان آمريكا را عامل ايجاد تنش بيشتر در لبنان خواند.
به گزارش ايرنا از بيروت عون در گفت وگو با تلويزيون الجزيره قطر آمريكا را متهم كرد كه در انتخابات مياندوره اي در منطقه « متن » در شمال بيروت بر ضد وي صف آرايي كرده است .
رئيس حزب آزاد ملي لبنان با اشاره به حمايت آمريكا از دولت غير قانوني و نامشروع « فواد سنيوره » نخست وزير لبنان افزود : اين قانون اساسي است كه مشروعيت دولت را معين مي كند نه آمريكا.
وي خاطر نشان كرد كه آمريكا با حمايت از دولت فاسد سنيوره چگونه مي خواهد به لبنان در ايجاد دولت سالم و دمكرات كمك كند.
عون افزود : تهديدهاي رئيس جمهوري آمريكا پيش از برگزاري انتخابات مياندوره اي مجلس در مورد بلوكه كردن حساب اشخاصي كه در ايجاد تزلزل در دولت سنيوره مشاركت كنند بر برخي از مسيحيان شركت كننده در انتخابات " متن " تاثير گذاشت .
وي درباره برگه تفاهم ميان حزب آزاد ملي با حزب الله افزود : اين برگه تفاهم منجر به ايجاد ثبات در لبنان شد و اگر قرار بود به نصيحت آمريكايي ها گوش دهيم و حزب الله و طايفه شيعه را منزوي كنيم لبنان اكنون وارد جنگ داخلي شده بود.
رئيس حزب آزاد ملي لبنان اضافه كرد كه برگه تفاهم با حزب الله افق هايي در داخل و خارج لبنان گشود و موجب اطمينان خاطر مسيحيان از شيعه ها و اطمينان خاطر شيعه ها از مسيحيان شد.
عون در پايان با اشاره به شكست « امين جميل » رئيس حزب كتايب و رئيس جمهوري پيشين لبنان در انتخابات مياندوره اي مجلس خواهان كناره گيري وي از حيات سياسي و انتخاب انزواي سياسي شد.
امين جميل رئيس حزب كتائب و رئيس جمهوري پيشين لبنان و نامزد انتخابات مياندوره اي متن در برابر « كميل خوري » نامزد حزب آزاد ملي به رياست « ميشل عون » شكست خورد.


دسته ها :
سه شنبه بیست و سوم 5 1386
X