صفحه ها
دسته
لینک دوستان
تبلیغات رایگان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 168388
تعداد نوشته ها : 291
تعداد نظرات : 23
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
   دربی ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه سپاهان حواشی فراوانی داشت که در نوع خود کم نظیر بود.به گزارش خبرنگار پانا، این حواشی در ادامه می آید:* تماشاچیان ناراضی سپاهان بعد از شکست مقابل تیم فوتبال ذوب آهن و نتایج بدی که سپاهان با مربی خود در این فصل گرفته، خواستار اخراج این سرمربی آلمانی و استخدام یک مربی ایرانی شدند. این تماشاچیان در دقایق پایانی پشت نیمکت ذخیره تیم سپاهان حضور یافته و نارضایتی خود را اعلام کردند. * عماد رضا، بازیکن عراقی سپاهان از تعویض خود در دقیقه 64 به شدت ناراحت وعصبانی شد و به بطری آب کنار زمین لگد زد، او بلافاصله بعد از تعویض به سمت رختکن رفت و با سوت پایان بازی با ماشین شخصی خود به اصفهان بازگشت. *بازیکنان ذوب آهن بعد از بازی یک دور کنار زمین نرم دوی و ریکاوری کردند و مورد حمایت تماشاگرانشان واقع شدند . پس از گذشت بیش از 15 دقیقه وارد رختکن خود شدند. * هیچ یک از بازیکنان سپاهان در پایان بازی حاضر به انجام مصاحبه با خبرنگاران نشدند، همه این بازیکنان به محض درخواست خبرنگاران مبنی بر مصاحبه از این کار سر باز زده و به سمت رختکن خود روانه شدند اما ذوبی‌ها با آغوش باز به استقبال خبرنگاران رفته و با آنها مصاحبه کردند. * سعید آذری، مدیر عامل ذوب آهن بعد از پایان بازی به رختکن تیمش رفت و تک تک بازیکنان را در آغوش گرفت و از بابت این برد از آنها تشکر کرد. * به همت باشگاه ذوب آهن، خبرنگاران و عکاسان ورزشی و هواداران این تیم قبل از این دیدار روزه خود را باز کردند. * ب‍ه‌ م‍ن‍ظور پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ر‌ی‌ ‌از حوادث ‌اح‍ت‍م‍‍ال‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ دی‍د‌ار ، ت‍م‍‍ام‍‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ورزش‍گ‍‍اه‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ 50 دورب‍ی‍ن‌ ب‍ک‍‍ار ‌اف‍ت‍‍اد و رف‍ت‍‍ار ت‍م‍‍اش‍‍اگ‍ر‌ان‌ زی‍ر ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍د. * ‌ه‍م‍زم‍‍ان‌ ب‍‍ا شهرآورد نصف جهان ، س‍‍ال‍ن‌ ک‍ن‍ف‍ر‌ان‍س‌ خ‍ب‍ر‌ی‌ ورزش‍گ‍‍اه‌ ف‍ولاد ش‍‍ه‍ر با 80 ص‍ن‍دل‍‍ی‌ ‌اف‍ت‍ت‍‍اح‌ ش‍د. * طرف‍د‌ار‌ان‌ ت‍ی‍م‌ س‍پ‍‍ا‌ه‍‍ان‌ ق‍ب‍ل‌ ‌از ش‍رو‌ع‌ م‍س‍‍اب‍ق‍ه‌ ، ی‍ک‍ص‍د‌ا ‌اب‍ر‌ا‌ه‍ی‍م‌ ز‌اده‌ م‍رب‍‍ی‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ س‍پ‍‍ا‌ه‍‍ان‌ و س‍رم‍رب‍‍ی‌ ک‍ن‍ون‍‍ی‌ ت‍ی‍م‌ ذوب‌ ‌آ‌ه‍ن‌ ر‌ا نیز مورد ت‍ش‍وی‍ق‌ قرار دادند. * م‍ح‍س‍ن‌ م‍س‍ل‍م‍‍ان‌ ب‍‍ازی‍ک‍ن‌ ت‍ی‍م‌ ذوب‌ ‌آ‌ه‍ن‌ در دق‍ی‍ق‍ه‌ 56 م‍س‍‍اب‍ق‍ه‌ ت‍‍ع‍وی‍ض‌ ش‍د و ج‍‍ا‌ی‌ خ‍ود ر‌ا ب‍ه‌ ‌ع‍ل‍ی‍رض‍‍ا ح‍د‌اد‌ی‌ ف‍ر د‌اد. م‍س‍ل‍م‍‍ان‌ ب‍لاف‍‍اص‍ل‍ه‌ پ‍س‌ ‌از ت‍‍ع‍وی‍ض‌ خ‍ود ورزش‍گ‍‍اه‌ ف‍ولاد ش‍‍ه‍ر ر‌ا ب‍ه‌ م‍ق‍ص‍د ف‍رودگ‍‍اه‌ ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور پ‍ی‍وس‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ ت‍ی‍م‌ م‍ل‍‍ی‌ ج‍و‌ان‍‍ان‌ ت‍رک‌ ک‍رد. * بازیکنان سپاهان پیش از بازی به همراه مجید بصیرت به سمت نیمکت ذخیره تیم ذوب آهن رفتند و با ابراهیم زاده و سایر کادر تیم خوش و بش کردند. * مجید صالح مربی ذوبی ها بجای ابراهیم زاده بر کار بازیکنان نظارت کرده و نکاتی را تذکر می داد. ابراهیم زاده نشسته در نیمکت بر کار بازیکنان نظارت می کرد.

 


يکشنبه هفتم 7 1387
X