صفحه ها
دسته
لينکستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 125130
تعداد نوشته ها : 262
تعداد نظرات : 27
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

دروس تخصصی آزمون کاردانی به کارشناسی کامپیوتر

  1. ذخیره وبازیابی اطلاعات(ضریب5)
  2. سیستم عامل(ضریب 5)
  3. ساختمان داده ها(ضریب 5)
  4. مدارمنطقی(ضریب 2)
  5. ریاضی و آمار(ضریب 3) ......................بسیارمهم است
  6. برنامه نویسی(ضریب 4)
  7. زبان تخصصی (ضریب 1)

منابع پیشنهادی

1)      1000مساله ذخیره وبازیابی اطلاعات                                       آرمان مهربخش – محبوبه صادقی مقدس

2)      ذخیره وبازیابی اطلاعات                                                        محمدتقی روحانی رانکوهی

3)      مهندسی کامپیوتر – جلداول(آموزش وتست)                            آرمان مهربخش

4)      مهندسی کامپیوتر – جلددوم(آموزش وتست)                           فرشادصفایی

5)      مفاهیم سیستم عامل                                                        سی- جی- دیت

6)      مدارمنطقی                                                                       موریس مانو

7)      کتابهای حمیدرضامقسمی(انتشارات گسترش علوم پایه) شامل:

ذخیره وبازیابی – سیستم عامل ( مفاهیمWindows 98 , XP  -DOS -UNIX)- ساختمان داده ها–مدارمنطقی– برنامه نویسی به زبان C , PASCAL -ریاضی عمومی 2جلدی– مجموعه سوالات کارشناسی کامپیوتر 2جلدی – زبان تخصصی

دروس عمومی آزمون کاردانی به کارشناسی

  1. ادبیات
  2. معارف
  3. زبان انگلیسی

منابع پیشنهادی

1)      برگزیده متون فارسی                                                        مرکز نشردانشگاهی

2)      زبان و نگارش فارسی                                                       انتشارات سمت

3)      معارف اسلامی 1(جلدصورتی)                                            انتشارات نهاد مقام معظم رهبری

4)      زبان عمومی                                                                    انتشارات سمت

5)      مجموعه سوالات دروس عمومی کاردانی به کارشناسی(1500تست)    یدالله طالشی-علی رعدی-مهدی نجفی

دانشگاه هایی که دررشته کارشناسی کامپیوترپذیرش دارند :

روزانه: دانشگاه بیرجند-شهیدباهنرکرمان- شریعتی وشمسی پورتهران- دانشگاه زنجان

غیرانتفاعی: مشهد- آمل - چالوس - تبریز   شبانه: بیرجند- شریعتی وشمسی پورتهران
دسته ها :
دوشنبه دوم 10 1387
X