بله ما میتوانیم ویندوز خود را برای اینکه از یکنواختی در بیاید آرایش کنیم .

مثلا در پس زمینه منو پنجره های MyComputer و Explorer عکس قرار دهیم :
این کار برای هر پنجره ویندوز که دارای منو(Toolbar) باشد امکان پذیر است .
برای انجام این کار ابتدا وارد پنجره رجیستری شده و مسیر زیر را دنبال میکنیم :
HKEY_Current_Us
er\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
نوع مقداری که استفاده میکنیم String Value و دستوری را که برای این کار نیاز داریم BackBitmapShell میباشد .
سپس در زمانی که میخواخیم مقدار را قرار دهیم مسیر عکس مورد نظر را تایپ می کنیم .
نتیجه حاصله را بعد از Restart کردن کامپیوتر خواهیم دید .
نکته :
1. فایلی را که برای انجام این عمل انتخاب میکنیم حتما باید پسوند Bmp ویا Gif باشد .
2. برای برگشتن به حالت اولیه کافیست دستور را از مسیر گفته شده حذف نمائیم .


شنبه دوازدهم 11 1387
X