جاوا اسکریپت یک زبان برنامه نویسی شی گرای تفسیری قدرتمند است که قابلیت
ترکیب با اچ تی ام ال را دارد
از ویژگی ھای جاوا اسکریپت میتوان به نوشتن برنامه ھایی جھت انجام امور محاسباتی
و یاکنترل مروگر ویا متحرک سازی تصاویر اشاره کرد
شی گرایی
Object
یک قطعه فیزیکی است که برنامه نویس با آن کار می کند منظور پنجره ھا فرم ھا وغیره
است
Properties
خصوصیت آن چیزی است که آبجکت را وصف میکند
Method
متد عملی است که آبجکت می تواند انجام دھد یا روی آن انجام گیرد
Event
رویداد اتفاقی است که ممکن است روی آبجکت رخ دھد

دسته ها : برنامه نویسی
چهارشنبه نهم 11 1387
X