صفحه ها
دسته
لينکستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 131366
تعداد نوشته ها : 262
تعداد نظرات : 27
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

برداشتن راست کلیک و قفل سورس صفحه

[code:1:41413e76b7]<script<br />
language=JavaScript>m='%3Cscript%20language%3DJavaScript%3E%3C%21--%0D%0A%0D%0Avar%20message%3D%22SORRY<br />
: %20<br />
%21%22%3B%0D%0A%0D%0Afunction%20clickIE%28%29%20%20%7Bif%20%28document.all%29%20%7Balert%28message%29%3Breturn%20false%3B%7D%7D%0D%0Afunction%20clickNS%28e%29%20%7Bif%20%0D%0A%28document.layers%7C%7C%28document.getElementById%26%26%21document.all%29%29%20%7B%0D%0Aif%20%28e.which%3D%3D2%7C%7Ce.which%3D%3D3%29%20%7Balert%28message%29%3Breturn%20false%3B%7D%7D%7D%0D%0Aif%20%28document.layers%29%20%0D%0A%7Bdocument.captureEvents%28Event.MOUSEDOWN%29%3Bdocument.onmousedown%3DclickNS%3B%7D%0D%0Aelse%7Bdocument.onmouseup%3DclickNS%3Bdocument.oncontextmenu%3DclickIE%3B%7D%0D%0A%0D%0Adocument.oncontextmenu%3Dnew%20Function%28%22return%20false%22%29%0D%0A%0D%0A//%20--%3E%3C/script%3E';d=unescape(m);document.write(d);</script></body><br />
<p align="center"><a href=""><br />
<font face="Tahoma" size="1"<br />
color="#000000">ir15</font></a></p><br />
</html> [/code:1:41413e76b7]

قرار دادن تاریخ فعلی بر روی صفحات وب

[code:1:41413e76b7]<html><br />
<head><br />
<script language="javascript" type="text/javascript"><br />
dayName = new Array<br />
("Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday")<br />
monName = new Array<br />
("January","February","March","April","May","June","July","Auguest","September","October","November","December")<br />
now = new Date<br />
</script><br />
</head><br />
<body><br />
<script language="javascript" type="text/javascript"><br />
document.write("<h3>Today is " + dayName[now.getDay()] + ", " +<br />
monName[now.getMonth()] + " " + now.getDate() + ".</h3>")<br />
</script><br />
</body><br />
</html>[/code:1:41413e76b7]

ساعت و تاریخ کامپیوتری

[code:1:41413e76b7]<body<br />
onLoad="goforit()"><br />
<script><br />
var dayarray=new<br />
Array("Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday")<br />
var montharray=new<br />
Array("January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December")<br />
function getthedate(){<br />
var mydate=new Date()<br />
var year=mydate.getYear()<br />
if (year < 1000)<br />
year+=1900<br />
var day=mydate.getDay()<br />
var month=mydate.getMonth()<br />
var daym=mydate.getDate()<br />
if (daym<10)<br />
daym="0"+daym<br />
var hours=mydate.getHours()<br />
var minutes=mydate.getMinutes()<br />
var seconds=mydate.getSeconds()<br />
var dn="AM"<br />
if (hours>=12)<br />
dn="PM"<br />
if (hours>12){<br />
hours=hours-12<br />
}<br />
if (hours==0)<br />
hours=12<br />
if (minutes<=9)<br />
minutes="0"+minutes<br />
if (seconds<=9)<br />
seconds="0"+seconds<br />
//change font size here<br />
var cdate="<small><font color='000000'<br />
face='Arial'><b>"+dayarray[day]+", "+montharray[month]+"<br />
"+daym+", "+year+" "+hours+":"+minutes+":"+seconds+" "+dn<br />
+"</b></font></small>"<br />
if (document.all)<br />
document.all.clock.innerHTML=cdate<br />
else<br />
document.write(cdate)<br />
}<br />
if (!document.all)<br />
getthedate()<br />
function goforit(){<br />
if (document.all)<br />
setInterval("getthedate()",1000)<br />
}<br />
</script><br />
<span id="clock"></span>[/code:1:41413e76b7]

 


شنبه پنجم 11 1387
X