جملات قصار

روی هر پله ای که ایستاده باشی، خدا یک پله بالاتره. نه برای اینکه بادت بندازه که اون خداست و تو بنده، برای اینکه دستت رو بگیره و تورو بالا ببره.
فرستندگان: 0936xxxx342 و 0935xxxx657 و 09354060271 و 0935xxxx839

گواراترین زندگی را کسی دارد که از آنچه خداوند نصیب او کرده خرسند باشد. - امام علی(ع)
فرستنده: 0935xxxx576

وقتی از همه جا نا امید شدی برو توی کوه فریاد بزن که آیا هنوز امید هست؟
آن موقع خواهی شنید که هست هست هست...

برای انسانهای بزرگ بن بست وجود ندارد. چون بر این باورند که: یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت

بزرگترین درس زندگی این است که گاهی ابلهان درست می گویند. - وینستون چرچیل

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.
فرستنده اس ام اس: الکساندر گراهام بل (خودش فرستاد! باور کنید!)

اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید، آنها جلوی شما را خواهند گرفت!

زمانی که کنار رودخانه بودم نگاهم به قله کوه بود، به قله کوه که رسیدم سراپا محو تماشای رود شدم
فرستنده: زورو (البته این یکی رو خود زورو نفرستاده! یه نفر با اسم مستعار زورو بوده.)

اگرسه چیزنبود، فررند آدم هرگز برای چیزی سر خم نمی کرد: فقر، بیماری و مرگ
امام حسین(ع)
فرستنده: 0935xxxx877
m.mil 

دسته ها :
شنبه پنجم 5 1387
X