تالیف: طهماسبى، ساسان

تاریخ انتشار: مرداد 1385

قیمت: 1400 ریال

شابک: 7-144-419-964

نوبت چاپ: اول

شمارگان: 2000

معرفی کتاب: در تاریخ ایران به طور سنتی مشارکت زنان درباری به شرکت در توطعه ها و سیاست های مخرب حرمسرای شاهان محدود می شد. ولی از دوران قاجار به بعد مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی زیاد تر شد که شرکت آنان در جنبش تحریم تنباکو و انقلاب مشروطه نمونه های این تکاپو است. 
با اجرای سیاست های ضد دینی همانند حجاب توسط پهلوی اول و سعی در تحمیل مظاهر تمدن غربی به زنان در دوران محمد رضا شاه زنان جامعه ی اسلامی برای ایفای نقش مثبت به نهضت امام خمینی پیوستند و بیشتر در بعد تبلیغات کوشیدند. آنان به تدریج در تمامی مراحل نهضت شرکت کردند و در به ثمر رساندن انقلاب و حفظ دستاوردهای آن از پا ننشستند.


دسته ها :
چهارشنبه بیست و پنجم 10 1387
X