(به نام خدا)
امام صادق عليه السلام فرمودند :
خداوند وحي فرستاد به حضرت ابراهيم (ع) که به زودي صاحب فرزند مي شوي . حضرت به همسرش ساره مطلب را فرمود. ساره گفت من که پيرزن هستم چگونه بچه دار خواهم شد ؟ وحي آمد که اي ابراهيم به زودي صاحب فرزندي مي شوي و اولاد آن فرزند ، چهارصد سال گرفتار خواهند شد.
سپس امام صادق عليه السلام فرمودند : چون گرفتاري (مذکور) بني اسراييل طولاني شد ، چهل صبح به خداوند متوسل شدند وگريه وزاري کردند تا اينکه خداوند موسي و برادرش هارون را به ياري آنان فرستاد و حدود 170 سال از 400 سال گرفتاري آنها که باقي مانده بود را بخشيد. تا اينکه امام عليه السلام فرمودند : شما هم اگر مانند قوم بني اسراييل به خداوند متوسل شويد خداوند فرج ما را نزديک خواهد کرد و الا اين زندگي سخت تا پايان مدت مقرر شده آن ادامه خواهد داشت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علامه اميني (ره) صاحب کتاب شريف الغدير : هرکس بعد از صلوات بگويد (وعجل فرجهم) من او را در ثواب کتاب الغدير شريک کرده ام.
************
آمدنش را تعجیل کنیم


دسته ها :
جمعه شانزدهم 4 1385
X