جزيرهٔ بيضي شكل هرمز كه طول محيط آن حدود ۶۰۰۰ متر مي‌باشد در مدخل خليج فارس و در فاصلهٔ ۸ كيلومتري بندرعباس قرار دارد.
املاي صحيح آن هرموز يا هرمزد برگرفته از كلمات خورموز يا خورموغ به معني لنگرگاه و بندر ايالت موغستان (ميناب) بوده است كه به واسطه كثرت استفاده از غلط مشهور امروزه هرمز خوانده مي‌شود.خواجه حافظ شيرازي گفته است:
شاه يزدم ديد و مدحش گفتم و هيچم نداد
شاه هرموزم نديد و بي سخن صد لطف كرد
منبع ويكي پديا

چند ماه پيش سفر كوتاهي رو با دوستان به جزيره ي هرمز داشتيم.
عكس هاي زير رو طبق معمول با گوشي همراهم گرفتم.

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge
با مشاهده ي بطري هاي يك جا جمع شده در كنار ساحل اين فكر به ذهنم خطور كرد كه شايد گروه هايي براي پاكسازي ساحل اينجا فعاليت داشتند. اما در ادامه از حقيقت ماجرا شگفت زده شدم.

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge