معرفی وبلاگ
خداوندا؛ ميخواهم هماني شوم كه تو خواهي / نه هماني كه شوي برايم و من ميخواهم ! / خواهان آنم كه شوم برايت و تو خواهي / خواست من همان شود كه تو ميخواهي............................. *************************** منم آن شاعر تواب كه در آخر عمر / روي قله ي پر از قافيه ها / و تو مسجدي پر از خاطره ها / گاهي سجده و گاهي يه نيم نگاه / و بدنبال پر از حساي خوب / با لغاتي كه نشان دهد يادي به اوست / بنويسم شعري نو رو چكنويس / تا خدا گويد : تو اي بنده من / تو در اين جاي قدمگاه / فقط از ما بنويس ( تنظيم: داريوش دوسراني )
دسته
جبهه و سنگر
محرم و صفر
حرفهای دین 3
راه ولایت
ادبستان
معلم و آموزه هایش
نماز ستون دین
رایانه، موبایل و فنی
حرفهای دین 2
حرفهای دین 1
هنر زنان ایرانی
دل نوشته ها : 2
پزشکی و سنتی
فرهنگی و آموزشی
دل نوشته ها : 1
سیر و سیاحت
خبر و ورزش
از هر دری سخنی
لینکستان
دنیای SMS
بیمه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 66917
تعداد نوشته ها : 145
تعداد نظرات : 165
Rss
طراح قالب

  شُكر نعمت خدا ، نعمتش افزون شود

  چونكه رحمت خدا ، رحمتش قرين شود

  گر زحكمت خدا ، اگر دري بسته شود

  در ديگري خدا گشايد ، چشم اگر بينا شود

  بنده اش خواهم ماند ، عمري اگر باقي شود

  به آخرت هم پر كشم ، بندگيم همان شود

  مثل او از كجا يابم ، چون او خدايم شود ؟

  همچو او همتا نباشد ، زندگيم فاني شود

  من هميشه ياد اويم ، او فقط ياريم شود

  غير او هيچ كس نباشد ، او فقط ناجيم شود

  پس به نعمت خدا ، شكر نعمت خدا واجب شود

  پس به رحمت خدا ، سجدگي نيز به خدا واجب شود

 

  تنظيم شعر : داريوش دوسراني ( tavabam )


دسته ها :
يکشنبه 20 1 1391 1:24
X