انسان دو مشکل بزرگ دارد:

اول،از کجا باید شروع کند،

و دوم،کجا باید توقف کند.
دسته ها :
دوشنبه نهم 10 1387
X