عشق بیماری ای است که هیچ کس درمانش را نمی خواهد.آن که عشق بر او هجوم می برد،پس از هجوم میلی به برخاستن ندارد،و آن که از عشق رنج می برد،میلی به شفا ندارد. زهیر پائولو کوئلیو بر گرفته از
دسته ها :
سه شنبه سوم 10 1387
X