من در این شهر غریبم و در این خاک فقیر

 به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر


دسته ها :
شنبه سیم 9 1387
X