پراکنده هایی برای رویا

ده سال است که من در گوشه ای کز کرده ام

 

و به سایه های پشت در نگاه می کنم  . . .

 

شاید یکی از آن ها بایستد،

 

در بزند،

 

و او،

 

تو باشی.

     

تمام ثانیه های دیروز را شمردم . . .

 

و تو

 

نیامدی.

 

فواد توحیدی


دسته ها :
سه شنبه سیزدهم 12 1387
X