زندگی مانند دیواره های کوه می ماند،و سرنوشت فریادی است که هر یک از ما می کشد.آن چه انجام می دهیم،تا قلب خداوند بالا می رود،و به همان شکل به طرف ما بر می گردد. به قول مولانا " این جهان کوه است و فعل ما ندا        سوی ما آید ندا ها را صدا" بر گرفته از کتاب  مکتوب پائولو کوئلیو 

 


دسته ها :
يکشنبه چهارم 12 1387
X