موضوعات مطالب
آرشيو مطالب
صفحه ها
آمار و امكانات
سایر امکانات
پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله : اگر بنده ارزش ماه رمضان را بداند، آرزو مى كند كه سراسر سال، رمضان باشد
بررسی نفقه زوجه _ قسمت ششم
 اسباب نفقهپرداخت نفقه به صورت کلی به سه گروه لازم می شود و می توانند آنرا مطالبه کند.1_ پرداخت نفقه به زن به واسطه زوجیت 2_ پرداخت نفقه به واسطه روابط نسبی (پدر،مادر،فرزندان)3- پرداخت نفقه به مُلک

امروزه دیگر پرداخت نفقه به مُلک به خاطر از بین رفتن حکومت بنده و کنیز داری جایگاه خود را از دست داده است ولی این گزینه به حیوانات تحت تملک انسان نیز قابل تسری و فرد باید هزینه های نگهداری حیوانات خود را نیز بپردازد . در دو مورد دیگر پرداخت نفقه به خاطر روابط نسبی نیز اهمیت زیادی دارد و لیکن پرداخت نفقه به اقارب که به پدر ، مادر ، و فرزندان تعلق می گیرد به اندازۀ پرداخت نفقه به زوجه اهمیّت ندارد و الزام مرد به  پرداخت نفقه به همسر شدیدتر است از پرداخت نفقه به بستگان ، تا جایی که مرد درهر حال باید نفقه زن دا ئم خود را بپردازد ولی نفقه اقارب را فقط در صورتی که تمکن مالی بیش از هزینه های همسر را داشته باشد و لازم می شود و تا به این مرحله از تمکن نرسد بر او واجب نمی شود  .

ادامه دارد....

 

برچسب :
نوشته شده در دوشنبه هفتم 5 1387 توسط sobh123 | لينك ثابت | (0) نظر

X