سیارک 2003 YN107 در حال حلقه زنی در اطراف سیاره زمین می باشد. این سیارک تنها 20 متر عرض دارد و ابعاد آن برای رویت با چشم غیر مسلح بسیار کوچک است و هر سال یک دور به دور خورشید می گردد.
محققان با اشاره به رسیدن سیارک مذکور در سال 1999, افزودند: این جرم بسیار نادر مانند "بطری بازکن" ها در اطراف زمین می گردند و امیدواریم بتوانیم با پوشش دادن به موقع این رویداد سعی در جلب توجه افکار عمومی نسبت به برخورد سیارک ها به زمین باشیم
بیشتر سیارک های نزدیک به ما هنگامی که به زمین نزدیک می شوند در ارتفاع هایی نزدیک به زمین شروع به حرکت می کنند و اغلب آنها نزدیک زمین می شوند و سپس بعد از مدتی در مسیر خود تغییر ایجاد می کند و گهگاه در برخی از جراید نامی از آنان نیز ذکر می شود اما سیارک 2003 YN107 بسیار متفاوت عمل کرده است یا به بیان بهتر علاقه ای نسبت به ترک کردن زمین ندارد!

این دسته از سیارک ها را کوربیتال (coorbital) نامیده اند آنها همراه زمین به دور خورشید می گردند و دوره گردش آن ها به دور خورشید با زمین برابر است. به بیان ساده تر این سیارک ها مانند ماه همراه زمین خورشید را دور می زنند.

درواقع این دسته از سیارک ها به طور کامل جذب گرانش زمین نمی شوند و اخترشناسان می دانند که سیارک های کوچک مانند 2003 YN107 و 2002 AA29 و 2004 GU9 و 2001 GO2 والبته تعدادی بیشتر هم ممکن است دچار چنین سناریویی بشوند و یکی دیگر از کارهای اخترشناسان تهیه فهرست از این دسته سیارک ها است.
شایان ذکر است که از میان سیارک های نام برده شده تنها سیارک 2003 YN107 و 2004 GU9 در نزدیکی زمین قرار دارند و باقی در اطراف مدار زمین پراکنده شده است. سیارک 2004 GU9 به دلیل داشتن حدود 200 متر عرض مورد توجه است و بر اساس مقاله ی منتشر شده در ماهنامه انجمن نجوم سلطنتی این سیارک برای 500 سال به دور زمین خواهند گشت.

هر رویارویی برای محققان می تواند فرصتی جدید برای بررسی و اکتشاف باشد لازم به ذکر است که بیشتر تلسکوپ های غول پیکر نیز نمی توانند این سیارک های کوچک را مشاهده کنند و آنها در بهترین وضعیت مانند نقطه ای کم فروغ خود نمایی می کنند اما امروزه پروژه های فضایی بسیار پیشرفته هستند ودانمشندان قصد دارند آنها را از نزدیک مورد مشاهده و بررسی قرار دهند

منبع : www.nightsky.ir

http://www.nightsky.ir/content/view/783/1 : لینک خبر 


دسته ها : ستاره شناسی
چهارشنبه نهم 11 1387
X