بسم رب المهدی

سلام

بعد از شهدا ما چه کردیم؟

این سوالی است که شاید یک بار آن را روی پوستربزرگداشت شهد یا روی پلاکاردمان و یا روی عکس تکه ای استخوان ، یک بند انگشت و لباس آغشته با خون و خاک یک بسیجی دیده و خوانده باشیم. و شاید بارها از خودمان پرسیده باشیم که آیا براستی کاری کرده ایم که جبران شهید نشدنمان را بکند یا ما را مدیون شهدا نکنه و یا کاری نکرده باشیم که شهیدان را از خودمان ناراضی کرده باشیم ؟

حالا واقعا ما بعد از شهدا چه کردیم؟!

دل آرام گیرد با یاد خدا

یا علی مدد


دسته ها : دفاع مقدس
چهارشنبه جهاردهم 12 1387
X