تو در چشم من هستی هر جا که هستم

تو را هر جا که هستم می پرستم

دل درد آشنا را در تو دیدم

تو می دانی خدا را در تو دیدم


دسته ها : لاو شعر
يکشنبه سوم 6 1387
X