عشق یعنی

       ترس از دست دادن تو

      تا ابد ابی شدن

      لحظه ای بارانی و لحظه ای شفاف ومهتابی شدن

      لذت یک آرزو

      یک بلای ماندگار

      هدیه ای از آسمان

      یک صفای سازگار

     هر چه هست این ع ش ق صدها قلب صاف

                   با حضورش ابی و بی کینه است


دسته ها : لاو شعر
شنبه دوم 6 1387
X