زمانی که عاشق کسی هستی رهایش کن

اگر عاشقت باشد بر می گردد و اگر

باز نگشت بدان او هرگز دوستت نداشته است


دسته ها : لاو شعر
چهارشنبه ششم 6 1387
X