به نام ستاره ی شب تاریکم…YYY

یک شب خوب تو اسمون…YYY

یک ستاره چشمک زنون…YYY

خندیدو گفت کنارتم تا اخرش تاپای جون…YYY

ستاره ی قشنگی بود.اروم و نازو مهربون…YYY

ستاره شد عشق منو منم شدم عاشق اون…YYY

اما زیادطول نکشید عشق منو ستاره جون…YYY

ماهه اومدستاره رو دزدیدو برد نامهربون…YYY

 ستاره رفت با رفتنش منم شدم بی هم زبون…YYY

حالا شبا به یاد اون چشم میدوزم به اسمون...YYY

دسته ها : لاو شعر
يکشنبه نوزدهم 8 1387

گاهی وقتا زندگی کردن پرنده ها توی قفس

 از هر کاری بهتره به شرطی که اون

 پرنده تو باشی و اون قفس دل یارت

—————————

اگر با گریه دریایی بسازم اگر با خنده رویایی بسازم اگر خنده شود

 در من فراموش اگر گریه شود با من هم آغوش

 تو را هرگز نخواهم کرد فراموش

—————————

میگن اخر معرفت اون قدر دوره که عمرادم

 کفاف نمیده که بهش برسه اما یه اسمس

فرستادم برای اونیکه اخر جاده معرفت ایستاده.

دسته ها : لاو شعر
يکشنبه نوزدهم 8 1387

گل اگرخشک شودساقه ی ان میماند

  عشق اگردورشودخاطره اش میماند
در میان همگان گشتم و عاشق نشدم

 تو چه کردی که تو را دیدم و دیوانه شدم

دسته ها : لاو شعر
يکشنبه نوزدهم 8 1387

کردند شکیب تا بکوشند

وان عشق برهنه را بپوشند

در عشق شکیب کى کند سود

خورشید به گل نشاید اندود

دسته ها : لاو شعر
شنبه چهارم 8 1387

کاشکی بدون چشاتو 

 به صدتا دنیا نمیدم

یه موج گیسوی تو رو

به صد تا دریا نمیدم

*

موناجووووووووون

دسته ها : لاو شعر
شنبه چهارم 8 1387

تو هم ترک منم ترک

اینم یه درد مشترک

تو غصه دار من غصه دار

پس واسه چی بیاد بهار

تو بی چراغ من بی چراغ

کی بگیرد از ما سراغ

تو هم غریب منم غریب

عشقا چی بود به جز فریب

تو حادثه من حادثه

پس کی به ابرا برسه

تو بارونی من بارونی

پس کجا رفت مهربونی

من بی پناه تو بی پناه

کافیه امشب نور ماه

من بی وفا تو بی وفا

چی کار کنه با ما خدا

من بی فروغ تو بی فروغ

بازم به هم بگیم دروغ ؟

من بی جواب تو بی جواب

معنیش چیه ! این جز سراب

من تشنگی تو تشنگی

کاش که نمی گذشت بچگی

منم گله تو هم گله

آخر کی داره حوصله

من انتظار تو انتظار

من باریدم تو هم ببار

من چشم خیس تو چشم خیس

برام یه چیزی بنویس

منم زلال تو هم زلال

چی کم داریم ما دو تا بال

من اولی تو اولی

چقدر قشنگ و مخملی

من در به در تو در به در

می یای با هم بریم سفر ؟

من اعتماد تو اعتماد

عشق و چرا دادیم به باد

من دیوونه تو دیوونه

پس کی می گه نمی مونه

من ناامید تو ناامید

از من و تو نبود بعید ؟

تو شبنمی من شبنمی

ما مثل هم شدیم کمی

تو بی صدا من بی صدا

پس چی شد اون همه دعا

تو پر غم من پر غم

جون خودت خسته شدم

تو بی گناه من بی گناه

یعنی همش بود اشتباه ؟

تو خستگی من خستگی

پس چیه معنیش زندگی ؟

تو پر درد من پر درد

پاییز واسه چی می شه زرد ؟

من که رها تو که رها

فقط بگو بریم کجا ؟

من که محال تو که محال

چی بود دوست دارم خیال ؟

تو که بدی من که بدم

ببخش نه بد حرفی زدم

باشه بدم تو که گلی

مهجزه ای تجملی

من ک اسیر تو که اسیر

کی کرده ما رو ناگزیر ؟

من سر حرف تو سر حرف

تقصیر ماست غیبت برف ؟

من بی نشون تو بی نشون

جایی داریم جز آسمون ؟

من پر راز تو پر راز

اما نداریم اعتراض

من پر شور تو پر نور

چرا نریم یه جای دور

من فاجعه تو فاجعه

چیکار کنیم با شایعه

من اتفاق تو اتفاق

به جرم قدری اشتیاق

تو عطر یاس من التماس

راسته که دنیا دست ماس ؟

من اولین تو آخرین

واسه تو بس نیس نازنین ؟

من عابرم تو شاعری

نرو کجا می خوای بری ؟

من یه کتاب تو یه کتاب

کاش نکشیم انقد عذاب

من خاطره تو خاطره

بمون تا یادمون نره

منم که تو تو هم که من

پس زیر وعده هات نزن

من آرزو تو آرزو

پس آرزو کن و بگو

دسته ها : لاو شعر
شنبه چهارم 8 1387
X