امشب رها از زمان !
تنها به تو مي انديشم . . .
آهنگ هاي تكراري !
خاطرات تكراري !
و اشك هاي تكراري !
تكرار در بودن تو كه هيچ گاه تكراري نمي شود !
اين بي نهايت من است . . .

        

                                       عشقولانه 

                                                                


دسته ها : اس عاشقانه91
چهارشنبه شانزدهم 1 1391
X