صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 25348
تعداد نوشته ها : 37
تعداد نظرات : 6
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
موفقیت به مفهوم برخورداری از بسیاری مواهب است٬از جمله رفاه در زندگی خانه مناسب٬ استفاده از  تعطیلات٬ مسافرت٬ جدیدترین امکانات امنیت مالی و بهرهمند ساختن فرزندان از بیشترین امتیازها٬ موفقیت یعنی کسب احترام بزرگی وعزت در محیط کار و در عرصه اجتماع . موفقیت یعنی آزادی رهایی از نگرانی٬سرخوردگی و شکست.  موفقیت یعنی احترام به خویش ٬ دیدن آن زندگی پیوسته شادمانه تر و رضایت بخش تر میشود  و می توان برای آنهایی که مسئولیتشان بر دوش ماست ٬ کاری کرد. موفقیت یعنی پیروزی. موفقیت یا کامیابی٬ هدف زندگی است. هر انسانی خواهان موفقیت بوده و طالب بهترین چیزهایی است که روزگار میتواند به او بدهد. در این جمله کتاب مقدس میگوید( ایمان قادر است کوه را از جا برکند ) ٬ نشانه ای از یک حکمت  عملی و زندگی ساز به  چشم میخورد. بسیاری از مردم فاقد چنین اعتقادی هستند و در نتیجه ٬ توان حرکت دادن کوه را ندارند. شاید این جملات را شنیده باشید که « احمقانه است فکر کنیم کوهی را تنها با گفتن  «ای کوه حرکت کن» میتوان حرکت داد. این غیر ممکن است »  کسانی که اینگونه می اندیشند ٬ ایمان را با آرزو اشتباه میگیرند.  آنها درست میگویند : زیرا با آرزو نمیتوان کوهی را حرکت داد. نمیتوان به صرف آرزو به  مقام رهبری دست یابید. اما با ایمان میتواتنید کوهی را جابجا کنید. اگر ایمان داشته باشید که موفق می شوید ٬  حتمآ موفق خواهید شد. نیروی ایمان نه چیزی سحر انگیز است نه سحر آمیز . ایمان راسخ ٬ ذهن را به سمت یافتن راهها ٬ وسایل و چگونگی ها سوق میدهد  ایمان شما به توانستن ٬ اعتقاد دیگران را نیز به سوی شما جلب میکند. اعتقاد به پیروزی ٬ بخشی اصلی و بسیار ضروری از سرنوشت انسانهای موفق است نگذارید که فکرتان علیه شما به کار افتد . در عوض کوشش کنید که آنها را به خدمت خود بگیرید . به خود ایمان بیاورید تا اتفاقات خوب رخ دهد. ذهن شما یک کارگاه فکر است . گارگاه فعال که هر روز افکار فراوانی را تولید میکند
دسته ها :
X