برای هزارمین بار پرسید: تا حالا شده من دلت رو بشکنم؟ منم برای هزارمین بار به دروغ گفتم نه هیچوقت!!!!! تا مبادا دلش بشکنه.
دسته ها : پیامک
شنبه جهاردهم 10 1387
X