ای کاش گذر زمان در دستم بود تا لحظه های با تو بودن را آنقدر طولانی می کردم که برای بی تو بودنم وقتی نمی ماند.
دسته ها : پیامک
شنبه جهاردهم 10 1387
X