*گزنه

براى تقویت پوست سر و پر پشت کردن موى سر،با2یا 3 مشت برگ گزنه لوسیونى فراهم مى شود که نتایج بسیار خوبى به بار مى آورد.شیره به دست آمده را در مقدار هم حجم اش آب باید رقیق کرد و به صورت ماساژ آرام روى پوست سر بکار برد.پوست هاى خشک یا حساس با لوسیون گزنه جان مى گیرند.یک مشت گزنه تازه را بکوبید و در یک چهارم لیتر آب به مدت یک ربع ساعت دم کنید و به صورت کمپرس روى پوست صورت قرار دهید.


دسته ها : پزشکى سلامت
چهارشنبه بیست و نهم 8 1387
X