اگه دستم به جدایی برسه 

اونو از خاطره ها خط میزنم 

از دلِ سنگِ تموم آدم ها 

از شب و روز خدا خط میزنم 

اگه دستم برسه به آسمون 

با ستاره ها قیامت میکنم 

نمیذارم کسی عاشق نباشه 

ماه رو بین همه قسمت میکنم

 


دسته ها : شعر
شنبه جهاردهم 10 1387
X