فیلها به بهداشت و پاکیزگی خویش علاقه فراوانی دارند و برای رفع آلودگی های خویش آب تنی می کنند. یکی از ناراحتی های فیل ها صدماتی است که موشهای جنگلی به ناخن های فیل ها وارد می کنند به این معنی که هر وقت فیلها خوابیده باشند موشهای جنگلی از فرصت استفاده می کنند و ناخن و دست و پای فیلها را می جوند. بر اثر این جویدگی جراحاتی در دست و پاهای فیلها ایجاد می شود که گاهی بر اثر آلوده شدن به آبهای کثیف و خاک وگل چرکی وعفونی می شوند.فیل ها بلافاصله درصدد معالجه و مداوای زخم خویش بر می آیند و به اعماق جنگل ها می روند و دست و پای خود را در میان خزه هایی که به واسطه رطوبت و عدم نفوذ آفتاب در جنگل روییده می گذارند و با کمک خرطوم خویش مقدار زیادی از این خزه ها را روی زخم جمع می کنند و مدتی در همان محل به استراحت می پردازند تا خزه ها اثر خود را بر روی جراحات بگذارد. دانشمندان حیوان شناس پس از سالها تفحص و تجسس بالاخره به این نتیجه رسیده اند که این نوع خزه های جنگلی محتوی پنی سیلین طبیعی است که خاصیت گند زدایی و ضد عفونی شدیدی دارد.
دسته ها : علمی
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X