رژیم های غذایی مملو از پروتیین ظاهرا حس گرسنگی را سرکوب می کند.

دانشمندان می گویند فهمیده اند چرا رژیم های غذایی مملو از پروتیین مانند رژیم موسوم به (اتکینز)به رفع حس گرسنگی کمک می کند. آنها کشف کرده اند که این نوع رژیم ها باعث تولید گلوکز(قند)در روده کوچک می شود حالتی که حس سیری رابه دنبال دارد.

از قبل معلوم بود که یک رژیم غذایی عمدتا پروتیینی باعث کاهش فشار گرسنگی می شود و به کمتر خوردن می انجامد. با این حال ساز و کاری که باعث می شود پروتیین اشتها را کور کند معلوم نیست. تحقیقات در گذشته نشان داده بود که افزایش مصرف پروتیین در غذا تاثیر کمی بر هورمونهای اصلی کنترل کننده گرسنگی دارد.

محققان دریافتند که تغذیه موش ها با پروتیین زیاد فعالیت ژنهای درگیر در تولید گلوکز در روده کوچک این حیوانات را به گونه چشمگیری افزایش می دهد.

دکتر تونی استی یر متخصص تغذیه گفت برای شناسایی تاثیر مصرف پروتیین زیاد در بدن انسان لازم است تحقیقات بیشتری انجام شود.


دسته ها : علمی
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X