*خیار

خیار به خاطر خاصیت نرم کنندگى اش در صنعت لوازم آرایشى کاربرد فراوان دارد.در این صنعت چندین فرآورده هست که ار خیار به تنهایى یا همراه گیاهان دیگرى از قبیل هوفاریقون که به خاطر خاصیت قبض شهرت دارد،استفاده مى شود.از خیار مى توان به آسانى شیرى فراهم کرد.2خیار شسته و پوست کنده را 15 دقیقه در یک لیتر آب بپزید و در آب حاصل له کنید.به این شیر یکى دو قاشق روغن بادام شیرین اضافه کنید.آب حاصل از پخته شدن خیار به تنهایى لوسیون فوق العاده اى براى شستشوى پوست صورت است.همچنین با قرار دادن مستقیم حلقه هاى نازک خیار روى پوست صورت و گردن به مدت15 دقیقه،مى توان ماسک خوبى تهیه کرد.


دسته ها : پزشکى سلامت
دوشنبه یازدهم 9 1387
X