پیش از این که سکته کنی باید درباره قلبت اطلاعات داشته باشی و ازآن مراقبت کنی. استرس و کم تحرکی – افزایش وزن-تغذیه نامناسب- مصرف سیگار از عواملی است که تو را هر روز به سکته نزدیکتر میکند. گزارشنشریه آلمانی "اشترن گروند لبن" وتوصیه های متخصصان آلمانی را در این گزارش بخوانید.

قلب یکی از اعضای شگفت انگیز بدن است .در هر انسان سالم قلب حدود 60 تا 80 باردر دقیقه تپش داردو ریتم آن کاملا یکنواخت است. هر تپش خون را وارد یک سیستم گردشی بسته میکند.مقدار آن حدود 6000 لیتردر روز به اندازه حجم یک استخر شنا است.خون توسط سرخرگها از قلب خارج شده و به همه اعضای بدن میرسد.

تمام بدن توسط سیستم مویرگی خون رسانی میشود و به سلولها اکسی     کافی میرسد.تا زمانی کهقلب درست کار میکند آن را جدی نمیگیریم در صورتی که یک صدمه کوچک در قلب و سیستم گردش خون میتواند زندگی انسان را بایان برساند.

در آلمان 43درصد از مرگ ومیر انسانها به دلیل بیماری های قلبی است. سیستم گردش خون به تدریج دچار تغییراتی می شود که برای بدن خطرناک است : رگها سفت می شود و خاصیت الاستیک خود را از دست می دهد در دیواره رگها چربی رسوب می کند و آرتریو اسکلروز پیش می آید. اگر پلاک ناشی از آرتریو اسکلروز در رگهای قلب یا مغز باشد رگ مسدود می شود و جان انسان در بین زندگی و مرگ قرار می گیرد.بروز سکته قلبی یا مغزی تا حد زیادی به ارث و گاهی به شانس انسان بستگی دارد. عادات و طرز زندگی انسان در این مورد موثر هستند. خطر آرتریواسکلروز 50درصد کمتر می شود اگر بلرای قلب و سیستم گردش خون ارزش قائل شویم و به آنها توجه کنیم.


دسته ها : پزشکى سلامت
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X