دو عرب با هم مسافرت می‌کردند، یکی از آن‌ها پنج قرص نان و دیگری سه قرص نان با خود داشت. عرب سومی به آن‌ها پییوست. شب شد و همه با هم هشت قرص نان را خوردند. عرب سوم، هشت درهم به آن دو عرب دیگر داد که بر سر تقسیم آن بین این دو اختلاف افتاد. آن که پنج قرص نان داشته بود می‌گفت: تقسیم باید به نسبت 5 به 3 انجام گیرد و دیگری می‌گفت: باید به تساوی باشد. اختلاف بالا گرفت، و سرانجام از حضرت علی (علیه السلام) داوری خواستند؛ آن حضرت 7 درهم را حق صاحب 5 قرص نان و 1 درهم را حق صاحب 3 قرص دانست!!!

به نظر شما داوری حضرت بر چه پایه ای بوده است؟

دسته ها : علمی
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X