خوشبخت ترین پسر کسی است که اولین عشق یه دختر باشه و خوش بخت ترین دختر کسی است که آخرین عشق یه پسر باشه
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X