در طوفان زندگی با خدا بودن بهتر از ناخدا بودن است


دسته ها : پیامک
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X