زندگی را رنگ آبی زدم، دوست داشتن را قرمز، نامردی را سیاه، دروغ را سفید، ولی نمی دانم چرا به تو که می رسم نمی دانم مهربانی چه رنگی است!
دسته ها : پیامک
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X