هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند، اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند
دسته ها : پیامک
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X