بر خاک بخواب نازنین،تختی نیست. آواره شدن ,حکایت سختی نیست. از پاکی اشکهای خود فهمیدم . لبخند همیشه راز خوشبختی نیست.

دسته ها : پیامک
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X