امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودیم.....

 

تو را برای وفای تو دوست می دارم
وگرنه دلبر پیمانه شکن فراوان است


اگر بوی گلی را دوست نداری شاخه هایش را نشکن


دسته ها : مثل ها
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X