هر 3 ثانیه یکی تو دنیا میمیره بشمار1 2 3 همین الان یکی مرد یادت باشه یکی از این 3 ثانیه ها نوبت من و توه پس بیا قدر هم رو بدونیم
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X