به علت پایین بودن سن شما از گفتن این اس ام اس معذوریم. !!!!!

آدمها به طور کلی 3 دسته اند:
1- دسته ی اول
2- دسته ی دوم
3- دسته ی سومدسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X