اگه خدا تا لب پرتگاه بردت بدون یا از پشت گرفتتت .. یا همون لحظه پرواز رو یادت می ده

دسته ها : پیامک
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X