اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند... بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مانند آغاز.

دسته ها : پیامک
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X