به غضنفر می گن عروسی پسرت کی هست ؟ میگه : این دوشنبه نه ، چهارشنبه بعدی!
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X