*گل گاو زبان

 

 براى پوست هاى خشک وشکننده،مى توان به طریق زیر لوسیون موثرى از گل گاو زبان آماده کرد.حدود ربع ساعت 20گرم گل گاو زبان را در نیم لیترآب جوش بجوشانید.این محلول را مى توان مستقیما به صورت لوسیون روى پوست به کار برد،یا ترجیحا به صورت کمپرس ولرم به مدت 10 دقیقه نگه داشت.از این لوسیون مى توان مجددا به مدت2یا 3 روز استفاده کرد،به شرط آن که در یخچال نگهدارى شود.
دسته ها : پزشکى سلامت
يکشنبه سوم 9 1387
X