زندگی آنقدر عجیب نیست که شما فکر میکنید زندگی آنقدر عجیب است که شما فکرش هم نمی توانید بکنید


دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X