غضنفر یه آینه رو زمین پیدا می کنه. برش می داره، عکسش می افته توش، میگه: ببخشید نمی دونستم مال شماست!
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X