از غضنفر میپرسن: میگذاری پسرت بره دانشگاه؟ غضنفر میگه: آره، به شرطی که به درسش لطمه نزنه!!!
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X